Go Vocal for

Communications professionals

Broader reach. Data-driven insights. Informed public participation. All in one place.

Get in touch
Go Vocal Arrow right
Go Vocal for Communications

Build trust through active community engagement

Share your important public messages with as many people as possible, (including in multiple languages), craft the strategy for your next communications plan for an upcoming project, and highlight your City’s wins - all in one place. With Go Vocal, your communication skills are not just honed—they're enhanced with powerful tools to build trust and facilitate impactful interactions. You’ll be supported for more inclusive and effective communications and collect valuable insights from your community, all backed by a platform with powerful analytics tools and a team of expert practitioners.

Decorative graphic

Be an innovative communicator

The power of social media, town halls, and analytics tools, all in one easy-to-use and moderated platform.

Audience icon

Reach a bigger, more inclusive, and more representative audience.

Connect with a broader segment of your residents online to go beyond the “same ten people” and simplify your communications strategy by reducing reliance on multiple platforms. With multilingual support and a toolbox of tools designed for the various stages of the public participation spectrum, embrace the diversity within your community.

Communication icon

Overcome the hurdles of modern communication.

Imagine being able to combat misinformation and promote constructive dialogue in one place. With our sophisticated comment regulation and moderation tools, you can cultivate a space of transparent and meaningful two-way communication. Our platform isn’t just about managing conversations; it's about enhancing them, ensuring every interaction contributes to a more informed and cohesive public sphere.

Education icon

Increase education and awareness around city projects.

Strengthen community trust and participation by centralizing up-to-date information about city projects in one accessible platform. Keep residents informed with continuous updates on governmental activities, fostering even deeper community trust. Plus, benefit from streamlined internal and external knowledge sharing, supported by advanced analytics to track engagement.

Our impact in numbers

88%

of their team engage more often with their residents, and on more topics.

12x

in resident engagement, including from underheard groups.

55%

less time spent on analysis and reporting, allowing for more continuous engagement.

Case studies

500+ local governments trust Go Vocal
with their community engagement projects.

Our case studies highlight real-world community engagement initiatives from CitizenLab’s network. Full of good practices and lessons learned from local governments and organizations in our network, learn from your peers to help power your own participation projects.

No items found.

Real Customers, Real Results

Here’s what clients say about Go Vocal

See all case studies
Go Vocal Arrow right
Quotation mark

Arbejdet med platformen gør, at vi får forberedt vores projekter bedre, og at vi bedre kan følge dem undervejs, herunder ikke mindst de input, som borgerne giver på platformen. Det at arbejde med platformen omkring energiparker har virkelig gjort flere borgere aktive – og som bekendt avler succes yderligere succes. En anden ting vi vil fremhæve er, at platformen giver mulighed for, at flere grupper af borgere deltager i debatterne. Blandt andet de grupper der ikke har mulighed for - eller ikke ønsker - at deltage i fysiske borgermøder.

Halsnæs Kommune
Anette Bruhn Pil
Specialkonsulent Halsnæs Kommune
Quotation mark

Vi har oplevet en enestående god support fra Go Vocal og brugerfladen er god og meget intuitiv, så kollegerne har taget godt imod den. Så snart du har oprettet projektet på platformen, bliver arbejdet med borgerinvolvering meget nemmere. Der er mange der taler om ”markante borgere” i øjeblikket, men platformen inviterer til en god tone, så det er en måde at få mere af den gode borgerinddragelse.

Hillerød Kommune
Karin Juhl
Konsulent for kultur, borgerinvolvering og udvikling Hillerød Kommune
Quotation mark

Platformen giver en debat med seriøsitet og en sund tone, der sjældent bliver skinger. Også selvom vi har oplevet ret heftige debatter, hvor folk har været meget engageret og skriver med store bogstaver. Go Vocal har også givet os et godt dialog-netværk med andre kommuner, der også arbejder seriøst med god borgerinddragelse. Og der kommer hele tiden opdateringer, der gør værktøjskassen endnu bedre og mere relevant. "

Roskilde Kommune
Rune Stæhr
Chefkonsulent og teamleder Digitalisering Roskilde Kommune
Quotation mark

“Platformen får os i dialog med en gruppe borgere, vi ellers ikke ville ramme, så vi når ud til flere borgere. Det er hurtigt og let at oprette projekter for os i forvaltningen - og let for borgerne at komme til orde. Og det er en stor fordel, at alt foregår gennemsigtigt, når indlæg er tilgængelige for alle på platformen."

Vejle Kommune
Jette Vindum
Klimakoordinator, Teknik & Miljø

Mixed resources

Guide
Cómo crear un plan de comunicación para la participación de la comunidad

Consigue que más gente participe en las iniciativas de tu ciudad y en tu plataforma. Esta guía te enseñará los aspectos básicos para crear un plan de comunicaciones orientado a la participación ciudadana.

Read more
Go Vocal Arrow right
Webinar
How to Market and Promote your Online Community Engagement Projects

our community engagement website is up and running, but how do you get people to use it? In this webinar, we'll explore effective strategies for promoting and marketing your online engagement platform to ensure you're reaching as many community members as possible. Learn how to effectively promote and market your online community engagement website and increase participation and engagement from your community members.

Read more
Go Vocal Arrow right

¿Listo para saber más?

Chatea con un experto en participación ciudadana para ver cómo nuestra plataforma de participación en línea puede llevar tus proyectos de participación al siguiente nivel.

Solicita un demo
Go Vocal Arrow right
Decorative graphicDecorative graphic