På et af vores nylige webinarer om borgerbudgetter som metode til borgerinddragelse deltog Thea Crum, direktør for kvartérinitiativet ved UIC Great Cities Institute og Drew Brown, en uafhængig ekspert i evaluering af borgerbudgetttér. Både Thea og Drew har gennemført borgerbudget projekter med unge mennesker, fra landdistrikter i Colorado til snesevis af skoler i Chicago, og noget de blev ved med at komme tilbage til gennem hele webinaret, var borgerbudgetters store potentiale til at give magten tilbage til samfundet gennem inkluderende beslutningstagning.

Her er 6 måder at udnytte styrken ved borgerbudgetter på:  

1. Process over kroner: Det er processen, ikke budgettets samlede værdi i kroner, der betyder noget, når du opretter eller skalérer dine borgerbudget projekter. For at afveje et budget skal lokalsamfundets borgere mødes og drøfte de lokale spørgsmål, der betyder mest for dem. Borgerbudgetter repræsenterer et unikt eksempel på ‘learning by doing’; det giver alle borgere chancen for at lære, hvordan lokale beslutninger træffes ved selv at blive en del af processen.

2. Undervis omkring den lokale involvering: En borgerbudget proces giver en unik pædagogisk oplevelse af, hvordan kommunen fungerer ved at lægge et reelt ansvar i borgernes hænder. Vi kan alle drage fordel af at dyrke vores borgerlige muskler – hvad enten det betyder at starte et borgerbudget projekt i en skole for at få unge mennesker engageret fra en tidlig alder, eller med det bredere lokalsamfund ved at pleje engagementet og opbygge tillid.

3. Vær inkluderende med forskellige perspektiver:Dette er ikke kun den rigtige ting at gøre, det er også den smarte ting at gøre. Både Thea og Drew understregede, at unge mennesker oplever og engagerer sig i deres lokalsamfund på en anden måde end voksne. For eksempel er unge mere tilbøjelige til at bevæge sig rundt til fods og kan medbringe unikke perspektiver til aktuelle samtaler omkring rekreative områder, mobilitet og offentlig transport. Det samme gælder for andre grupper i dit lokalsamfund – trods alt er borgerne kommunens øjne og ører på jorden, og de kan hjælpe med at opbygge en bedre fremtid, hvis de har måder at deltage og bidrage på.

4. Mød borgerne der, hvor de er: Input til borgerbudgetter kan ske både personligt og online, og det er ofte bedst at indarbejde elementer fra begge metoder for at være inkluderende. Kommuner har benyttet en række forskellige måder til at formidle borgerbudgetter til borgerne, såsom telefon eller pop-up-afstemning på togstationer og i supermarkeder. For eksempel integrerede City of Lancaster traditionelle borgerinddragelses aktiviteter ved at distribuere trykte afstemningsmaterialer gennem lokale virksomheder og sociale myndigheder for at nå udsatte grupper af borgere og ældre borgere.

5. Opbyg støtte fra vigtige interessenter: Det er vigtigt at engagere lokale ledere og ambassadører, der kan italesætte dit arbejde med borgerbudgetter.

6. Vær åben for gentagelse: Projekter med borgerbudgetter er også en læringsoplevelse for dem, der kører det! Dit første borgerbudget vil ikke være perfekt, men det er okay, så længe du kan lære og forbedre med hver nye cyklus. Vær ikke bange for at starte i det små, så du kan give dig tid til at indstille forventninger korrekt, bringe folk sammen i processen og hurtigt identificere eventuelle huller eller kritiske prioriteter, der skal løses.

Vil du vide mere om borgerbudgetter? Vi har skrevet en nyttig guide til at hjælpe dig gennem processen.