Privacy policy

 • Dataansvarlig og ejer
 • Go Vocal NV - Boulevard Pachéco 34, 1000 Bruxelles - Belgien
 • Kontakt e-mail: support@govocal.com

1. Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Denne »Privatlivspolitik« gælder for »Personlige data« indsamlet af Go Vocal via dette websted.

2. Hvad er personoplysninger?

I denne fortrolighedspolitik henviser personoplysninger til oplysninger, der gør det muligt at identificere dig. En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved hjælp af et identifikationsnummer eller en eller flere faktorer, der er knyttet til fysisk, fysiologisk, mental, økonomisk, kulturel eller social identitet. Et typisk eksempel på personoplysninger er dit navn og din e-mailadresse.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle dine personoplysninger fra følgende to kilder:

3.1. Personlige data, som du giver gennem indsendelse af formularer.

De personoplysninger, vi kan indsamle fra dig, når du udfylder en af vores formularer, er:

 • E-mailadresse;
 • Dit for- og efternavn;
 • Dit (arbejds)nummer;
 • Den organisation, du arbejder for;
 • Det land, du befinder dig i.

3.2. Personlige data, vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside

Vi (og tredjepartsbehandlere, der handler på vores vegne) bruger cookies til automatisk at indsamle personoplysninger om dig, når du bruger dette websted. For mere information, se venligst vores cookiepolitik.

4. Hvordan bruger vi personoplysninger?

Vi kan bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at oprette og vedligeholde din brugerprofil på dette websted;
 • Til at administrere identifikation og godkendelse af brugere;
 • At verificere din brugerkonto for at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger;
 • At give dig oplysninger om dit fællesskab og/eller advare dig, når der er aktiviteter på platformen, som kan være af interesse for dig.

Personlige data gemmes og behandles kun i den periode, der er nødvendig for formålet med behandlingen. Derefter slettes eller anonymiseres dataene.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi vil aldrig sælge eller udleje dine persondata til andre tjenesteudbydere, og vi vil heller ikke dele dine persondata med nogen tjenesteudbyder, der ikke overholder GDPR.

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi overfører kun dine personoplysninger til tjenesteudbydere, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvis de overholder artikel 44 i GDPR. Go Vocal er formelt forpligtet til udelukkende at behandle alle data i EØS fra den 30. november 2020.

7. Hvilke rettigheder har du?

Du har til enhver tid ret til at se dine persondata og til at blive informeret om Go Vocals brug af dine persondata.

7.1. Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling

Du kan frit beslutte, om du vil give dine personlige data til Go Vocal eller ej. Derudover har du altid ret til at anmode Go Vocal om at rette, supplere eller slette dine personlige data. Du anerkender, at et afslag på at levere eller en anmodning om sletning af personoplysninger indebærer, at det er umuligt at fortsætte med at levere visse tjenester.

Du kan også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

7.2. Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af seriøse og legitime grunde.

Derudover har du altid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine persondata til direkte markedsføringsformål; i så fald behøver du ikke at angive årsager.

7.3. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få de personoplysninger, du har givet til Go Vocal, i et struktureret, typisk og maskinlæsbart format og/eller til at få dem overført til forskellige dataansvarlige.

7.4. Ret til at trække samtykke tilbage

I det omfang behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke, har du ret til at trække denne godkendelse tilbage.

7.5. Udøvelse af dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte Go Vocal til dette formål, enten via e-mail til koen@govocal.com, via post til Boulevard Pachéco 34, 1000 Bruxelles, Belgien eller ved at bruge formularen »Kontakt« på vores hjemmeside, forudsat at du vedhæfter en kopi af dit identitetsdokument.

7.6. Automatiseret beslutningstagning og profilering

Behandlingen af dine personoplysninger omfatter ikke profilering og vil ikke være genstand for automatiseret beslutningstagning af Go Vocal.

7.7. Ret til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til den belgiske kommission for beskyttelse af privatlivets fred: Personal Privacy Protection Commission, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, Belgien, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dette påvirker ikke søgsmål ved en civil domstol.

8. Yderligere oplysninger om dataindsamling og -behandling

Juridiske procedurer

Databehandleren og den dataansvarlige for behandlingen af dataene kan bruge brugerens personlige data til juridiske formål, til retssager eller forudgående retssager i tilfælde af ulovlig brug af denne applikation eller relaterede tjenester.

Brugeren er opmærksom på, at databehandleren og den dataansvarlige for behandlingen af dataene kan være forpligtet til at videregive personoplysningerne efter anmodning fra de kompetente statslige institutioner for behandlingen af dataene.

Sikkerhedsforanstaltninger

Go Vocal har udviklet teknologisk og organisatorisk tilpassede sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre ødelæggelse, tab, forfalskning, ændring, forbudt adgang eller uretmæssig videregivelse til tredjeparter af personlige data samt enhver anden forbudt behandling af disse data.

Go Vocal kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af en tredjeparts ukorrekte eller ulovlige brug af dine personlige data.

Du skal til enhver tid overholde sikkerhedsinstruktionerne, herunder forhindre enhver forbudt adgang til dine loginoplysninger og adgangskode. Du er alene ansvarlig for brugen af hjemmesiden på din computer, din IP-adresse og identifikationsdata og for fortroligheden af sådanne data.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Den dataansvarlige forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid ved at underrette brugerne på denne side. Vi opfordrer dig til at tjekke denne side for ændringer. Datoen for den seneste ændring er angivet nederst på siden. Hvis en bruger gør indsigelse mod en ændring i politikken, bør han eller hun ikke længere bruge denne applikation. Han eller hun kan anmode den dataansvarlige om at slette personoplysningerne. Medmindre andet er angivet, gælder den til enhver tid gældende privatlivspolitik for alle personoplysninger, der opbevares af den dataansvarlige til behandling af oplysninger om brugere.

‍Last opdateret: 24/01/2022

DEFINITIONER OG JURIDISKE RAMMER

Personlige data

Alle oplysninger vedrørende en fysisk person, en juridisk person, en institution eller en forening, der er blevet eller kan identificeres direkte eller indirekte ved henvisning til andre oplysninger, herunder et personligt identifikationsnummer.

Brugsdata

Oplysninger, der automatisk indsamles fra denne applikation (eller eksterne tjenester, der bruges i denne applikation), herunder: IP-adresserne eller domænenavnene på de computere, der bruges af brugere af denne applikation, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for anmodningen, den metode, der bruges til at sende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der modtages som svar på anmodningen, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (vellykket, fejl osv.), oprindelseslandet, oprindelseslandet, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen, oprindelseslandet for anmodningen. ), oprindelseslandet, funktionerne i brugerens browser og operativsystem, de forskellige tidsdata pr. besøg (f.eks. den tid, der bruges på hver side i applikationen) og dataene om det sporede kun inden for applikationen, især med fokus på rækkefølgen af de besøgte sider og andre parametre på enhedens operativsystem og/eller brugerens computermiljø.

Brugeren

Den person, der bruger denne applikation, og som skal være enig med eller være autoriseret af den dataansvarlige, som personoplysningerne vedrører.

Registreret person

Den juridiske eller fysiske person, som personoplysningerne vedrører.

Dataansvarlig (eller datatilsynsførende)

Den fysiske person, juridiske enhed, offentlige administration eller enhver anden institution, forening eller organisation, der er blevet bemyndiget af den dataansvarlige til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Dataansvarlig (eller ejer)

Den fysiske person, juridiske person, offentlige administration eller enhver anden institution, forening eller organisation, der har ret til, også i fællesskab med den dataansvarlige, at træffe beslutninger om formålene med og metoderne til behandling af personoplysningerne og de anvendte midler, herunder sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med driften og brugen af denne applikation. Den dataansvarlige er ejeren af denne applikation, medmindre andet er angivet.

Denne applikation

De hardware- eller softwareværktøjer, hvorigennem brugerens personoplysninger indsamles.

Cookie

Lille stykke data, der er gemt på brugerens enhed.

JURIDISKE OPLYSNINGER

Meddelelse til europæiske brugere: Denne fortrolighedserklæring er udarbejdet under behørig hensyntagen til forpligtelserne i artikel 10 i det europæiske direktiv 95/46/EF og bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/58/EF samt det reviderede direktiv 2009/136/EF om cookies.