CitizenLab bliver til Go Vocal!

Hvordan ser den ideelle verden ud for dig?

Her   er   vores:   Forestil   dig   en   verden,   hvor   regeringer   tackler   komplekse   problemer   med   tillid   ogsammenhold.   En   verden,   hvor   samfundets   medlemmer   deltager   aktivt   i   at   forme   løsninger   påudfordringer som at balancere udvikling og bæredygtighed, opbygge repræsentativ infrastruktur og dyrkeet levende sted, hvor alle føler, at de hører til.

Denne vision er afhængig af tillid. Tillid til, at vores politikere arbejder for deres indbyggere, og tillid til, atlokalsamfundene italesætter deres egne og andres behov. For at opnå dette har offentligt ansatte, somsande drivkræfter for positiv forandring, arbejdet hårdt på at bygge bro til borgerne. Selv om der erudfordringer, er der også et stærkt ønske fra alle sider om at skabe bedre samfund sammen. Det er ved atfremme et meningsfuldt og effektivt engagement, at vi fuldt ud kan udnytte samfundets kraft og detskollektive intelligens til at skabe varige positive resultater.

Gør borgerinddragelse mere tilgængeligt og beslutningstagning mere deltagelsesorienteret

CitizenLab blev etableret med et klart mål om at skabe demokratisk forandring. Vores team tog fat på denvigtige opgave med at opbygge tillid mellem kommuner og borgere med en innovativ digital løsning til borgerinddragelse.

I begyndelsen blev vi mødt med skepsis, men vores stræben efter at give borgerne en stemme og kommunerne bedre metoder og redskaber har gjort os til den foretrukne partner for fremsynede kommuner og byer verden over. Og vi nøjedes ikke med at levere et værktøj. Vi har aktivt formet branchen ved at definere bedste praksis, konstant forfine vores platform og udforske nye måder at forbedre borgerinddragelsesprocesser på.

Fra demokrati og borgerlaboratorium til kernen i etstærkt lokaldemokrati

Siden CitizenLabs start i 2016 har vi engageretover 1 million borgere og hjulpet mere end 500 lokale kommuner ogorganisationer med at fremme en borgerinddragelseskultur for mere inkluderendebeslutningstagning. Det har været virkelig inspirerende at byde jer allevelkommen og støtte jer på jeres rejser!

I dag definerer det demokratilaboratorium, viengang startede som, os ikke længere. Vi er vokset fra at være et idéværktøj tilat blive et centrum for lokalt demokrati, der giver lokalsamfund mulighed forat stemme og blive involveret i lokale beslutninger, uanset om det er gennemonline- eller offline-deltagelse, og giver kommuner værktøjer til effektiv,inkluderende, datadrevet beslutningstagning.

Det er tid til at træde ind i vores nyeidentitet, som afspejler den partner, vi er blevet. En partner, der gør detmuligt for jer at skabe en meningsfuld og effektiv borgerinddragelse og hjælperjer med at omsætte værdifulde input fra lokalsamfundet til varig positivindflydelse.

Vi er Go Vocal.