I 2020 og foråret 2021 gennemførte Rudersdal Kommune en borgersamling med repræsentativt udvalgte borgere fra kommunen. Sammen prioriterede og arbejdede de med, hvordan kommunen kunne omsætte FNs Verdensmål til lokalpolitik.

En opfølgning på borgersamlingerne var en bæredygtighedskonference i efteråret 2021, hvor kommunen samlede borgere, virksomheder og andre interesserede til workshops for at udarbejde konkrete anbefalinger til den nye kommunalbestyrelse. Målet var at kvalificere og konkretisere den lokale debat om klima og bæredygtighed i forlængelse af Borgersamlingens anbefalinger. Samtidig besluttede kommunen at give de borgere, som ikke deltog i borgersamlingen og på konferencen, mulighed for også at bidrage i debatten på kommunens digitale platform fra CitizenLab.  

Kombinationen mellem den dybe dialog på borgersamlingerne og bæredygtighedskonferencen og muligheden for at involvere flere borgere digitalt i debatten bagefter fungerer rigtig godt, forklarer Johan Galster fra We Do Democracy, som har været rådgiver for Rudersdal kommune i processen. Borgersamlingen, konferencen og onlineplatformen taler til forskellige målgrupper og sikrer, at debatten kommer bredt ud i kommunen.

Forlænget engagement

Rådgiveren fra We Do Democracy oplevede også, at de borgerne som deltog i borgersamlingen og bæredygtighedskonferencen, fik forlænget deres engagement og hurtigt begyndte at fungere som ambassadører i debatten med andre borgere i kommunen på platformen.

Platformen skabte på den måde øget ejerskab, og borgernes engagement byggede en bro til de nye borgere, som først kom med i debatten online, forklarer Johan Galster fra We Do Democracy.

Rie Kjellerup Eigtved fra Rudersdal Kommune supplerer:

– Jeg var overrasket over, hvordan mange af deltagerne på konferencen, som gik direkte hjem og fortsatte debatten online. Flere borgere tog ejerskab for at svare og kommentere på andre borgeres indlæg. Det fungerer rigtigt godt og er noget, vi gerne vil arbejde videre med i andre sammenhænge.

Det er Johan Galster enig i. Den grønne omstilling gør, at kommunerne skal tænke politik på en nye måde.

– Adfærdsændringer er ikke noget, du kan beslutte politisk, det kræver en helt anden dialog og interaktion med borgerne. Det gør kombinationen af den dybe dialog og den brede debat med borgerne enormt vigtigt, og det er borgersamlingerne, bæredygtighedskonferencen og den digitale platform i Rudersdal et godt eksempel på, siger rådgiveren.
Hvordan gjorde Rudersdal kommune helt konkret?

På bæredygtighedskonferencen inddelte kommunen borgerne i mindre temagrupper, som blev faciliteret af medarbejdere fra Rudersdal Kommune. En medarbejder fungerede som mødeleder og en anden skrev forslag og ideer fra borgerne direkte ind på kommunens digitale platform undervejs i workshoppen. Alle ideerne kom på den måde online med det samme. Overblikket over ideerne på platformen blev bagefter blæst op på storskærm og brugt som afsæt for opsamlingen i plenum på konferencen. Derudover kunne deltagerne med det samme fortsætte debatten med kommentarer og likes på de forskellige forslag fra konferencen.

Efterfølgende delte kommunen links til ideerne på sociale medier og omtalte muligheden for at fortsætte debatten på platformen i lokale medier. Kommunikation om platformen er vigtigt, siger Rie Kjellerup Eigtved.

Hvad er Rudersdal råd til andre, som vil anvende platformen til en tilsvarende proces?
  1. Sørg for to facilitatorer i de enkelte workshops: en til at være ordstyrer og en til at notere forslagene på platformen. Opret en fælles profil, som afsender på forslagene fra de forskellige workshops.
  2. Brug tags og billeder. Alle facilitatorer skal tagge forslag og ideer med det samme. Det gør det nemt at anvende overblikket til opsamling i plenum og det letter den efterfølgende bearbejdelse af ideerne efter onlinedebatten. Vi lagde først fotos på ideerne dagen efter workshoppen, men næste gang vil vi gøre det med det samme. Det visuelle er vigtigt for overblikket og skaber bedre blikfang.
  3. Følg op. Aftal på forhånd, hvordan forvaltning og politikkere understøtter og samler op på dialogen på platformen. Borgerne forventer en reaktion på platformen og netop derfor var det så vigtigt, at de borgere, som deltog i konferencen, også var aktive på platformen efterfølgende.

Kilde: Rie Kjellerup Eigtved, chefkonsulent, Rudersdal Kommune